Hypotheekrenteaftrek buitenlandse woning moet soepeler

Contentverzamelaar

Hypotheekrenteaftrek buitenlandse woning moet soepeler

De Nederlandse inkomenseis voor hypotheekrenteaftrek voor een buitenlandse hoofdwoning is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. Dit heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van de Hoge Raad.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 9 februari 2017 in de zaak C-283/15.

Een Nederlander die in 2007 in Spanje woonde, heeft geen inkomen in Spanje maar genereert 60 % van zijn inkomen in Nederland. De Nederlandse regel bepaalt dat niet-ingezetenen 90 % van hun inkomen in Nederland moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit is volgens het EU-Hof in strijd met het vrij verkeer van kapitaal. X moet in zijn omstandigheden aanspraak kunnen maken op aftrek in verhouding tot zijn inkomen in Nederland, dat wil zeggen 60 % van de hypotheekrente.