ICER Handleiding Delegatie en Comitologie

Contentverzamelaar

ICER Handleiding Delegatie en Comitologie

De Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) heeft de handleiding over delegatie en comitologie geactualiseerd. Juristen en beleidsmedewerkers vormen de doelgroep van de handleiding. Het is belangrijk om te weten wanneer voor delegatie of voor comitologie moet worden gekozen en wat de gevolgen van die keuze zijn. Dit wordt toegelicht in de vorm van Q&A’s. De handleiding bevat verschillende vergelijkende en procedurele schema’s.

Er is sprake van delegatie wanneer de Europese wetgever de Commissie machtigt om zijn regelgeving in detail uit te werken Het moet dan gaan om het aanvullen of wijzigen van niet essentiële onderdelen van wetgevingshandelingen. Het product van delegatie is een gedelegeerde handeling. Comitologie gaat over de uitvoering van EU-regels. De Commissie stelt uniforme uitvoeringshandelingen vast ter waarborging van eenvormige uitvoering van Europese regelgeving in alle lidstaten. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of een handeling via delegatie of via comitologie tot stand moet komen. In de handleiding worden de aspecten opgesomd waarop moet worden gelet bij die beslissing.

In deze handleiding behandelt de ICER onder andere de algemene begrippen delegatie en comitologie, de daarmee samenhangende procedures, de vraag hoe moet worden omgegaan met oude basishandelingen waarin nog verwezen wordt naar de oude comitologieprocedures en de mogelijke varianten op delegatie en comitologie.

 

Voor meer informatie lees de ICER-handleiding hier.