ICER-handleiding EU-Handvest Grondrechten gepubliceerd

Contentverzamelaar

ICER-handleiding EU-Handvest Grondrechten gepubliceerd

Het Handvest voor de Grondrechten is sinds het Verdrag van Lissabon bindend voor de EU-instellingen en voor de lidstaten als zij het EU-recht ten uitvoer brengen. Vanwege het toenemend belang van het Handvest en de vragen die hieromtrent spelen heeft een interdepartementale werkgroep een handleiding opgesteld. De ICER-handleiding is gepresenteerd tijdens een ECER-seminar en nu ook gepubliceerd op de ECER-website.

Het EU-Grondrechtenhandvest is sinds 1 december 2009 juridisch bindend en daarmee van direct belang voor ontwikkeling van Nederlands beleid en wetgeving. Het bevat rechten die bredere bescherming bieden dan de Grondwet en het EVRM. Tegelijkertijd is er – overigens niet alleen in Nederland – nog veel onduidelijkheid over wanneer het moet worden toegepast. In dit licht heeft het kabinet in het Nationaal Actieplan Mensenrechten (10 december 2013, p. 20) aangekondigd: “Ter waarborging van de naleving van het EU-Grondrechtenhandvest wordt in het eerste kwartaal van 2014 een Handreiking opgesteld over de toepassingsvoorwaarden ervan”.

Naast een beschrijving van situaties waarin nationale wetgeving en beleid wel (en niet) aan het EU-Grondrechtenhandvest moeten worden getoetst, bevat de handleiding een categorisering van Handvestrechten om zoveel mogelijk de aandacht te richten op die rechten die inhoudelijk verdergaan dan de Grondwet en het EVRM.

De handleiding zal worden opgenomen in het Integraal Afwegingskader voor Beleid en Wetgeving.

Op 22 april jl. is het nieuwe toetsinstrument gepresenteerd tijdens een ECER-seminar.

Klik hier voor de ICER-handleiding EU-Handvest Grondrechten.