ICER-handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn

Contentverzamelaar

ICER-handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn

Als gevolg van de Dienstenrichtlijn zijn overheidorganen verplicht bepaalde voorschriften te melden aan de Europese Commissie, ofwel notificeren. Het gaat dan om Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is op dienstverrichters uit andere EU-lidstaten. De Interdepartementale Commissie Europees Recht en de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn van het ministerie van EZ hebben daarom een handleiding opgesteld voor de overheidsorganen die hier vanaf december 2009 (deadline implementatie Dienstenrichtlijn) mee moeten werken.

De Handleiding notificatie dienstenrichtlijn heeft een algemeen deel met alle uitleg over de notificatieverplichtingen die voortvloeien uit de dienstenrichtlijn. Aan de hand van handige schema’s kan het overheidsorgaan bepalen of zijn maatregel genotificeerd dient te worden in Brussel.

Als vaststaat dat er genotificeerd moet worden, dan kan gebruik worden gemaakt van twee standaardmodules voor notificatie, één voor ministeries en zbo’s en een andere voor gemeenten en provincies.

Voor ministeries en product- en bedrijfschappen geldt al een notificatieprocedure voor technische voorschriften voor goederen en elektronische diensten van richtlijn 98/34/EG. Voor ministeries is op dit terrein de ICER-handleiding notificatie van technische voorschriften beschikbaar.