Ieren zeggen ja tegen Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Ieren zeggen ja tegen Verdrag van Lissabon

Het Ierse referendum is positief uitgepakt voor het Verdrag van Lissabon. Een grote meerderheid van 67,1% van de bevolking stemde voor het Verdrag op 2 oktober 2009. Hiermee is Ierland de 25e lidstaat die het verdrag ratificeert. Er zijn nog ratificatieprocedures gaande in Polen en Tsjechiƫ. In beide lidstaten heeft wel parlementaire goedkeuring plaatsgevonden. De aanmelding voor het ECER-congres over het Verdrag van Lissabon op 12 november 2009 is geopend.

Het opkomstpercentage in Ierland was hoog: ruim 58 %. In sommige delen van Dublin liep het percentage op naar 82%. Met een percentage van 67% ja-stemmers heeft het Verdrag van Lissabon meer steun vergaard dan het Verdrag van Nice, waar 62,8% van de kiezer voor stemden (tevens een tweede referendum).

De aandacht verschuift nu richting het oosten: Polen en Tsjechiƫ zijn de laatste lidstaten die het verdrag moeten ratificeren. De Poolse president Kaczinsky heeft al aangegeven dat hij snel het Verdrag zal tekenen.

De Tsjechische regering heeft een oproep gedaan geduld te hebben. President Klaus heeft nog geen aanstalten gemaakt de Tsjechische ratificatie af te ronden. Hij heeft al aangekondigd dat hij van plan is af te wachten totdat het constitutionele Hof de klachten tegen het Verdrag heeft afgehandeld. Tsjechische senatoren hebben twee klachten ingediend. Verwacht wordt dat het Hof eind november een hoorzitting zal houden.

De inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 januari 2009 is met het Ierse JA een stuk waarschijnlijker geworden. De volgende zaken zijn de komende periode van belang:

  • het vormen van een nieuwe Europese Commissie. Op 1 november 2009 loopt de termijn af van de Commissie Barroso I. De Raad en het EP hebben besloten dat hij ook de volgende Commissie zal voorzitten. Hij zal op zoek gaan naar een nieuwe ploeg.
  • Tweede nieuwe functies, die van voorzitter van de Europese Raad (in de andere talen president genoemd) en Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, zullen moeten worden ingevuld.
  • Het ECER gaat door met de organisatie van het ECER-congres over het Verdrag van Lissabon op 12 november 2009.  Aanmelden voor het congres kan door middel van een aanmeldingsformulier op de ECER-website. Klik hier

     

    (foto: de NEE-campagne in Ierland was af en toe van een bedenkelijk niveau)