IGC: het laatste nieuws

Contentverzamelaar

IGC: het laatste nieuws

De eerste stappen op de weg naar aanpassing van de Europese Verdragen zijn gezet; de intergouvernementele conferentie 2007 is begonnen. De Raad heeft inmiddels een website geopend waarop het laatste nieuws betreffende de komende Verdragsherziening te lezen is. Voor de 'highlights' van de IGC 2007 kunt u uiteraard terecht op de ECER website.