IGC: voortgang EU-Verdragsherziening

Contentverzamelaar

IGC: voortgang EU-Verdragsherziening

De besprekingen in de IGC-groep juridische experts verlopen voorspoedig. Waarschijnlijk zullen de ministers van Buitenlandse Zaken nog komend weekend knopen doorhakken over enkele openstaande punten. Na definitieve bijwerking van de Franse tekst zullen de andere vertalingen kunnen worden aangepakt.

De afgelopen twee weken zijn de bepalingen van het ontwerpwijzigingsverdrag stuk voor stuk nagelopen op juridische consistentie met het mandaat dat de Europese Raad eind juni heeft opgesteld. Door verschillende lidstaten is getracht dit mandaat open te breken. Deze pogingen werden door voorzitter Piris, jurisconsult van de Raad, niet gehonoreerd. Niettemin kunnen op ondergeschikte onderdelen aanpassingen van het ontwerp-verdrag worden verwacht, indien de ministers van Buitenlandse Zaken daarmee dit weekend instemmen.

Voor meer achtergrondinformatie over de IGC op onze ECER-site klik hier.
Lees ook het IGC-nieuwsdossier op EUobserver en op Euractiv.com