IJsland moet deel spaarders Icesave garanderen

Contentverzamelaar

IJsland moet deel spaarders Icesave garanderen

De Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsorganisatie (EFTA) heeft IJsland in gebreke gesteld omdat het binnen de voorgeschreven periode niet spaarders het minimumgarantiebedrag van € 20.000 heeft gegarandeerd. IJsland moet dat bedrag garanderen op grond van de depositogarantiestelselrichtlijn. IJsland is via de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte gebonden aan deze richtlijn van de EU.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EFTA – de Europese Commissie van de EFTA - heeft tot taak te verzekeren dat de EFTA-landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Overeenkomst) nakomen. Op grond van die overeenkomst zijn de EFTA-landen de meeste van de EU-richtlijnen na te komen waaronder ook de depositogarantiestelselrichtlijn. Deze richtlijn verplicht lidstaten ervoor te zorgen dat minimaal € 20.000 per bank per spaarder gegarandeerd is.

Sinds Icesave in 2008 omviel heeft IJsland dat bedrag niet gegarandeerd. IJsland stelt zich op het standpunt dat zij een depositogarantiestelsel hadden ingesteld, maar dat deze ten gevolge van de internationale financiële crisis niet kon uitbetalen. De Toezichthoudende Autoriteit geeft echter aan dat een lidstaat ervoor moet zorgen dat te allen tijde aan de garantieverplichting kan worden voldaan.

IJsland moet binnen twee maanden reageren op de ingebrekestelling (letter of formal notice). De Toezichthoudende Autoriteit kan uiteindelijk naar het Hof van de EFTA in Luxemburg stappen.