Informatie over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket van de Dienstenwet

Contentverzamelaar

Informatie over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket van de Dienstenwet

Bij het centraal loket kunnen ondernemers terecht voor informatie over regels, het afwikkelen van procedures met overheidsinstanties en praktische bijstand. De Europese Commissie constateerde eerder dat het centraal loket in Nederland niet optimaal functioneert. De Nederlandse overheid komt daarom nu met een informatiepakket over de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket. Dit informatiepakket moet bijdragen aan de betere naleving door overheden van de verplichtingen met betrekking tot het centraal loket.

De Dienstenwet is de Nederlandse omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn ( richtlijn 2006/123 ). Eén van de doelstellingen van de Dienstenrichtlijn is het vereenvoudigen van administratieve procedures en formaliteiten voor dienstverrichters. Onder meer doordat dienstverrichters uit de EU via een centraal loket elektronisch en op afstand toegang hebben tot informatie, praktische bijstand kunnen krijgen en procedures en formaliteiten met een bevoegde instantie (zoals een gemeente of provincie) kunnen afwikkelen ( artikel 6 van de Dienstenrichtlijn ).

De Europese Commissie stuurde in 2019 een aanmaningsbrief aan Nederland waarin zij Nederland verzocht om de werking van het centrale loket te verbeteren. De Nederlandse overheid heeft als reactie daarop een juridische toelichting en drie checklists opgesteld. Deze juridische toelichting en drie checklists moeten bijdragen aan de betere naleving door decentrale overheden van de verplichtingen inzake het centraal loket.

Meer informatie: