Inschrijving voor ECER-seminar op 6 oktober geopend

Contentverzamelaar

Inschrijving voor ECER-seminar op 6 oktober geopend
Op donderdagmiddag 6 oktober zal er een ECER-seminar plaatsvinden in Den Haag. Centrale thema van het seminar is: 25 jaar na het Verdrag van Amsterdam. Daarbinnen zullen de thema’s Asiel- en Migratiepact, Schengensamenwerking en de Eurowob centraal staan. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden aanmelden.

Op 2 oktober 1997 vond de ondertekening van het  Verdrag van Amsterdam  plaats. Het verdrag voorzag in een aantal hervormingen op het gebied van een democratischer, slagvaardiger Europa dat dichter bij de burger staat, evenals in een aantal institutionele hervormingen met het oog op de verdere uitbreiding van de EU.

Zo bevatte het Verdrag een aantal hervormingen, bijvoorbeeld ter verbetering van de grondrechtenbescherming binnen de EU, en integreerde het Verdrag de vreemdelingrechtelijke aspecten van het vrije personenverkeer ( asiel- en immigratie ) in het EU-rechtskader. Daarnaast had het Verdrag tot doel om de EU socialer en toegankelijker te maken voor de burger, onder meer door de vastlegging van het recht van burgers op  toegang tot documenten  van de EU-instellingen (transparantie), hetgeen later onder meer uitmondde in de Eurowob. En ook werd de bestaande  Schengenregelgeving  door het Verdrag van Amsterdam geïntegreerd in het EU-kader waardoor de Schengenregelgeving - onder meer over het vrij verkeer van personen in de Schengenlidstaten en in de Schengenruimte- sindsdien wordt uitgewerkt binnen het (rechts)kader van de EU.

Nu – 25 jaar later – besteedt ECER tijdens een seminar op donderdagmiddag 6 oktober 2022 (van 14:00 tot 17:00 uur) aandacht aan de actualiteit van wat een aantal van bovengenoemde - door het Verdrag van Amsterdam geïntroduceerde- vernieuwingen gebracht hebben. Wat merken de Haagse departementen hiervan in de dagelijkse praktijk? Welke issues spelen er 25 jaar later op het gebied van asiel en migratie, de Schengensamenwerking en transparantie/de Eurowob. Tot welke effecten hebben de toenmalig aangekondigde vernieuwingen geleid, zijn de voorgestelde maatregelen en instrumenten ook werkbaar in de dagelijkse interdepartementale praktijk en wat voegen zij daaraan toe? En wat komt er nog aan ontwikkelingen op deze gebieden op de departementen af komende jaren?

Tijdens het seminar, dat plaats zal vinden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat 8 in Den Haag, zullen drie sprekers vanuit hun specifieke ervaring in de dagelijkse (interdepartementale) praktijk nader op deze onderwerpen ingaan. Er is daarbij voldoende ruimte voor discussie en interactie tussen sprekers en de deelnemers. Na afloop van het seminar zal een netwerkborrel plaatsvinden.

Het seminar staat open voor alle belangstellenden maar medewerkers van de Haagse kerndepartementen hebben voorrang.

Meer informatie over het inhoudelijke programma is beschikbaar via de website van het ECER.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar
djz-ecer@minbuza.nl onder vermelding van “Aanmelding ECER-seminar 6 oktober”, uw naam, functie en e-mailadres. U ontvangt vervolgens een bevestiging.

Meer informatie:

ECER-website : Activiteiten- Seminars 2022