Integrale prejudiciële verzoeken op ECER-site

Contentverzamelaar

Integrale prejudiciële verzoeken op ECER-site

De samenvattingen kon u bij ons altijd al lezen. Maar vanaf vandaag publiceert de ECER-site ook de integrale versie van de prejudiciele verzoeken. Dat zijn verzoeken van nationale rechters aan het Hof van Justitie om uitleg van het EU-recht. Samen met de specifieke zoekfunctie voor dit deel van onze site zorgen we hiermee voor een snelle ontsluiting van alle lopende zaken bij het EG-Hof. Met deze service zijn we niet alleen de departementen van dienst. Ook onze lezers bij de rechterlijke macht en andere geïnteresseerden zijn voortaan vanaf de start van de procedure volledig op de hoogte.

De verwijzingsuitspraken zijn ingebed in de samenvattingen en aanklikbaar via een aparte link.

Daar treft u voortaan ook een link aan naar de site van het EG-Hof. Die geeft op een dynamische manier toegang tot alle relevante documenten op die site die het desbetreffende zaaknummer dragen. Het gaat dan voornamelijk om de samenvatting in het Publicatieblad van de EU, de conclusie van de Advocaat-Generaal en het arrest van het Hof. Eventuele tussentijdse beschikkingen tijdens de procedure worden eveneens automatisch getoond.
Of deze documenten worden getoond is uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid ervan en de publicatiesnelheid van de Hof-site.