Interne EU-Raadsdocumenten toegankelijk voor Eerste en Tweede Kamer

Contentverzamelaar

Terug Interne EU-Raadsdocumenten toegankelijk voor Eerste en Tweede Kamer

Het kabinet heeft besloten de Eerste en Tweede Kamer toegang te verlenen tot het EU-extranet. Als gevolg van dit besluit hebben kamerleden nu rechtstreekse toegang tot deze besloten database met interne EU-Raadsdocumenten (Limité documenten). Nederland besluit deze toegang te verlenen na aanhoudende verzoeken vanuit beide Kamers en het bericht dat in 21 van de 27 EU lidstaten het nationale parlement al toegang heeft tot deze documenten.

Het kabinet geeft aan groot belang te hechten aan transparantie en aan optimale betrokkenheid van de nationale parlementen bij de Europese wetgevings- en besluitvormingsprocessen. De toegang tot extranet en daarmee de Raadsdocumenten zou een aanvulling zijn op de manieren waarop de Eerste en Tweede Kamer al op de hoogte worden gehouden over Europese besluitvorming. Deze manieren zijn: geannoteerde agenda's (schriftelijke berichtgeving vanuit het kabinet over de agenda en positie van Nederland voorafgaand aan Raadsbijeenkomsten), debatten en BNC-fiches (beoordeling nieuwe Commissievoorstellen). Met dit besluit is de toegang van de Eerste en Tweede Kamer ruimer dan die voor het Europees Parlement geldt, waar uitsluitend Commissievoorzitters bij uitzondering toegang krijgen tot sommige Limité-documenten.

Voorwaarde voor toegang tot het extranet is dat Nederland, en daarmee ook de Kamers, zich blijft houden aan de tussen de EU-lidstaten in de Raad overeengekomen richtsnoeren over de omgang met dergelijke documenten. De belangrijkste bepaling uit die richtsnoeren is dat deze documenten of delen ervan niet publiek gemaakt mogen worden zonder voorafgaande autorisatie daartoe door de Raad of personen die met een Raadsbesluit daartoe gemachtigd worden. Raadsdocumenten dienen te allen tijde als interne stukken behandeld te worden.

Lees hier de brief van het kabinet.

Meer informatie over dit besluit vindt u hier.