Is een nieuw asielmotief in beroep toelaatbaar?

Contentverzamelaar

Is een nieuw asielmotief in beroep toelaatbaar?

Is het toegestaan dat een nieuw asielmotief pas in beroep bij de rechtbank wordt aangevoerd? Deze vraag heeft de Raad van State in twee vreemdelingenzaken gesteld aan het EU-Hof.

In beide zaken gaat het om een vreemdeling die in Nederland een asielaanvraag heeft ingediend. Beide vreemdelingen hebben pas in beroep een nieuw asielmotief aangevoerd en niet al bij de eerdere procedure bij de staatssecretaris. Richtlijn 2013/32/EU (hierna: de Procedurerichtlijn) bepaalt in artikel 46, lid 3 dat de rechtbank een volledig en actueel (“ ex nunc”) onderzoek moet uitvoeren van zowel de feitelijke als juridische gronden van het asielverzoek. In Nederland geldt echter, volgens vaste rechtspraak, dat de rechtbank een nieuw asielmotief in beginsel niet betrekt bij de beoordeling van het beroep, tenzij het asielmotief voortkomt uit een traumatiserende gebeurtenis waarover de asielzoeker zich niet eerder kon uiten. Als dat niet het geval is, zou de vreemdeling een nieuwe asielaanvraag moeten indienen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van de State heeft nu aan het EU-Hof de vraag gesteld of de Procedurerichtlijn met zich meebrengt dat de rechtbank het nieuwe motief toch bij de beoordeling van het beroep moet betrekken. Daarnaast heeft de Raad van State ook gevraagd of het daarbij uitmaakt of er daadwerkelijk een nieuw asielmotief wordt aangevoerd of een achtergehouden asielmotief. Als de rechtbank inderdaad een nieuw asielmotief moet betrekken bij de beoordeling van het beroep, wil de Raad voorts ook weten of de rechtbank kan verwijzen naar een nieuwe procedure bij de staatssecretaris om de goede procesorde in de rechterlijke procedure te waarborgen of om ontoelaatbare vertraging daarin te voorkomen.

In afwachting van de uitspraak van het EU-Hof heeft de Raad van State de behandeling van de zaak geschorst. Als het EU-Hof de vragen heeft beantwoord, zal de definitieve uitspraak van de Raad van State volgen.

Meer info: