Jaarbericht 2011 procesvertegenwoordiging EU-Hof

Contentverzamelaar

Jaarbericht 2011 procesvertegenwoordiging EU-Hof

Voor de zesde keer is een jaarbericht van de procesvertegenwoordiging van de Nederlandse regering bij het EU-Hof van Justitie uitgebracht. Hierin wordt verslag gedaan van de inbreng en de resultaten in EU Hofzaken waarin uitspraak is gedaan in 2011. Nederland is traditioneel een actieve lidstaat bij het Hof, vanwege het grote belang van de rechtspraak van het Hof voor het Nederlandse recht en beleid.

In 2011 was de Nederlandse regering betrokken bij 55 zaken waarover de Europese Hoven (EU-Hof, EU-Gerecht en EVA-Hof) uitspraak deden in 2011. De meerderheid van deze zaken (44) betrof een prejudiciƫle procedure. Nederland kan in deze zaken invloed uitoefenen op het antwoord van het Hof op vragen van nationale rechters. Daarnaast was Nederland in 10 gevallen betrokken bij een zogenoemde directe zaak. In die zaken stelt een partij (een EU-instelling, lidstaat of bedrijf/particulier) beroep in bij het Hof van Justitie. In 2011 bracht het Hof ook een advies uit waarbij de Nederlandse regering betrokken was, het advies 1/09.

In een ruime meerderheid van de gevallen (40 van de 55) is de uitspraak geheel of gedeeltelijk in overeenstemming met het Nederlandse standpunt.

Klik hier voor de volledige tekst van het jaarbericht.