Jaarlijkse Gendergelijkheidsrapport toont weinig vooruitgang sinds vorig jaar

Contentverzamelaar

Jaarlijkse Gendergelijkheidsrapport toont weinig vooruitgang sinds vorig jaar

Uit de resultaten van de zesde editie van de jaarlijkse Gendergelijkheid Index van het Europees instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) blijkt dat er slechts een minieme stijging van de indexcijfers is bereikt. Ook volgt uit de Index voor 2021 dat er grote variatie is in de gendergelijkheid scores tussen de verschillende lidstaten.

De Gendergelijkheidsindex 2021 en bijkomende onderzoeksresultaten zijn in te zien via de website van het EIGE. De gemiddelde score in de Europese Unie ligt op 68 punten (van de 100) waarbij lidstaat Zweden het hoogst scoort (83.9 punten) en Griekenland het laagst (52.5 punten). Nederland scoort 75.9 punten. De algemene EU-stijging van de index 2021 ten opzichte van de vorige index over 2020 bedraagt 0.6 punten.

Bij de totstandkoming van de Index over 2021 lag de nadruk op het thema van de mentale, seksuele en reproductieve gezondheidstoestand. Er is daarbij gekeken in hoeverre gender invloed heeft op de gezondheid van vrouwen en mannen en op de toegang tot gezondheidsdiensten. Per lidstaat zijn de onderzoeksresultaten in kaart gebracht en in te zien via de EIGE website.

Hoewel de indexscores hoofdzakelijk gebaseerd zijn op data uit 2019 en daardoor niet de volledige impact van de Covid-19-crisis op gendergelijkheid kunnen meten, bevat het rapport wel voldoende bewijs voor de negatieve gevolgen van de pandemie voor vrouwen op het gebied van de domeinen: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid.
Ook wordt ingegaan op de toename van geweld tegen vrouwen en op de manier waarop de meest achtergestelde en gemarginaliseerde groepen vrouwen en mannen in de samenleving het zwaarst onder de gevolgen van de pandemie hebben geleden.

In de EU Gender gelijkheidsstrategie 2020-2025 (Mededeling uit maart 2020) zet de Europese Commissie haar huidige prioriteiten op het gebied van gendergelijkheid uiteen, in het verlengde van de doelstelling tot het bereiken van een Unie van gelijkheid. Meer informatie over de Commissie doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid is te vinden in het themadossier van de Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier : gelijke kansen