Kabinet Rutte: verschuivingen in de EU-coördinatie

Contentverzamelaar

Kabinet Rutte: verschuivingen in de EU-coördinatie

De minister-president coördineert voortaan de Europese Raad. De minister van Financiën bereidt de EU-Begrotingsraad voor en neemt daaraan deel. Dat zijn de meest in het oog springende EU-uitkomsten van het constituerend beraad van het kabinet Rutte. In dit beraad wordt de portefeuilleverdeling van de ministers en staatssecretarissen vastgesteld.

De volledige portefeuilleverdeling vindt u hier

Enkele met betrekking tot de Europese Unie relevante zaken:

  • het internationale milieubeleid, waaronder het EU-milieubeleid, worden gecoördineerd door de minister van Buitenlandse Zaken.
  • de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid met betrekking tot de Europese Unie met uitzondering van de voorbereiding van de Europese Raad.
  • de minister-president coördineert de voorbereiding van de Europese Raad.
  • voorbereiding van en deelname aan de Begrotingsraad van de Europese Unie behoort bij de taken van Financiën.