Kabinet stuurt Staat van de Europese Unie naar parlement

Contentverzamelaar

Kabinet stuurt Staat van de Europese Unie naar parlement

Het kabinet heeft de jaarlijkse ‘Staat van de Europese Unie’ naar het parlement gestuurd. Daarin geeft het kabinet zijn visie op de Europese samenwerking. Gepleit wordt voor een EU met betere focus en betere instituties. Ook wordt ingegaan op de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsterreinen in de komende periode. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voortgang van de subsidiariteitsexercitie.

Het plenaire Kamerdebat over dit stuk (met de minister president en de minister van buitenlandse zaken), vindt plaats op maandag 31 maart, van 11.00 – 15.00 uur. Hierin nemen zoals gebruikelijk ook de Nederlandse Europarlementariërs deel.

 Lees hier de aanbiedingsbrief en hier de Staat van de Europese Unie 2014.