Kabinetsreactie op Commissie werkprogramma 2007

Contentverzamelaar

Kabinetsreactie op Commissie werkprogramma 2007

In oktober 2006 publiceerde de Commissie haar werkprogramma voor 2007. De kabinetsreactie op dit programma is inmiddels openbaar gemaakt.

Naast een algemene appreciatie van het programma geeft het kabinet in een annex 30 initiatieven aan die aandachtig in de gaten moeten worden gehouden. Besluitvorming over deze initiatieven kan plaats vinden in 2007 of binnen 12 tot 18 maanden. De initiatieven kunnen van zowel wetgevende als niet-wetgevende aard zijn en zijn onderverdeeld in twee lijsten . De eerste lijst betreft initiatieven met een mogelijk groot belang voor Nederland. Hier vallen onder meer de volgende acties onder:

  • initiatieven op het gebied van energie;
  • mededeling over de interne markt;
  • groenboek over klimaatverandering;
  • herziening van richtlijn 2001/81 over nationale emissieplafonds voor bepaald luchtverontreinigende stoffen.

De tweede lijst bevat initiatieven die om uiteenlopende redenen speciale aandacht verdienen. Met name de subsidiariteitsvraag komt hier terug. De lijst vermeld o.a.:

  • initiatieven in verband met migratie;
  • witboek over gezondheidsstrategie;
  • initiatieven in verband met defensie;
  • mededeling over orgaandonatie en -transplantatie.

Klik hier voor de kabinetsreactie.
Klik hier voor het Commissie werkprogramma 2007.