Kandidaten EP-verkiezingen langer in spanning

Contentverzamelaar

Kandidaten EP-verkiezingen langer in spanning

Nederland zal de uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement pas bekendmaken nadat ook de stembureaus in andere lidstaten gesloten zijn. Dat is op zondag om 22:00 uur. Volgens de Commissie moet Nederland de bekendmaking uitstellen omdat anders de verkiezingen in andere lidstaten kunnen worden beïnvloed. De Europese Commissie had Nederland hierop aangesproken in het kader van de EU-PILOT, een systeem waarmee de Europese Commissie op informele wijze (vermeende) inbreuken op het EU-recht aan de orde kan stellen.

Uitslag verkiezingen
De Commissie verweet Nederland dat de uitslag te vroeg bekend werd gemaakt. Met de officiële uitslag werd wel gewacht, maar de voorlopige uitslagen werden op de avond van de verkiezingen via het ANP bekendgemaakt. Dit terwijl in andere lidstaten de verkiezingen nog moesten worden gehouden of nog gaande waren.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in een instructie aan de burgemeesters opnemen dat zij de tellingen niet bekendmaken noch aan de media doorgeven vóór de stemlokalen in alle lidstaten zijn gesloten (de zondag na 22.00 uur). Het bekendmaken van exit-polls na afloop van de stemming en het bijwonen van de tellingen in de stemlokalen (de tellingen zijn in Nederland immers openbaar) blijft wel mogelijk.

EU-pilot
Via de EU-pilot worden klachten van burgers en bedrijven over (vermeende) inbreuken door lidstaten op het Europees recht niet meer direct door de Europese Commissie in behandeling genomen, maar door de Commissie naar de betreffende lidstaat gestuurd.
Doel van de EU-Pilot is beter en sneller te antwoorden op vragen en oplossingen aan te reiken voor klachten in verband met de correcte uitlegging, uitvoering en toepassing van het EU-recht. Nederland is een van de lidstaten die aan de EU-Pilot deelneemt.
De lidstaat krijgt een periode van 10 weken om te reageren op een klacht. Na deze periode beslist de Commissie of de klacht naar tevredenheid is opgelost, of dat zij alsnog overgaat tot een infractieprocedure tegen de lidstaat.

Klik hier voor de brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer.