Contentverzamelaar

Leiders EU-27 beraden zich over EU-hervormingen
In een informeel beraad zonder premier Cameron hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de overige 27 lidstaten besloten te gaan nadenken over hervormingen van de EU. In september wordt hierover in Bratislava een eerste bijeenkomst gehouden.

In de verklaring die na afloop van de bijeenkomst op 29 juni 2016 werd bekend gemaakt, schrijven zij het volgende.

Wij, de staatshoofden en regeringsleiders van 27 lidstaten, alsmede de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie, betreuren de uitslag van het referendum in het VK ten zeerste, maar wij respecteren de wil van een meerderheid van het Britse volk.

(...)

De uitslag van het Britse referendum schept een nieuwe situatie voor de Europese Unie. Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en in het kader van de EU te werken om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken en oplossingen te vinden in het belang van onze naties en volkeren. Wij staan paraat om elk probleem dat het gevolg kan zijn van de huidige situatie, op te lossen.

De Europese Unie is een historische verwezenlijking van vrede, welvaart en veiligheid op het Europees continent en blijft ons gemeenschappelijke kader. Toch spreken veel mensen hun onvrede uit over de huidige stand van zaken, op Europees of op nationaal niveau. De Europeanen verwachten van ons dat wij het beter doen als het erom gaat veiligheid, banen en groei, alsook hoop op een betere toekomst te bieden. Wij moeten dit waarmaken op een manier die ons verenigt, niet in de laatste plaats in het belang van de jongeren.

Daarom beginnen wij vandaag met een politiek denkproces om een impuls te geven aan verdere hervormingen die stroken met onze strategische agenda en aan de ontwikkeling van de EU met 27 lidstaten. Dit vergt leiderschap van de staatshoofden en regeringsleiders. Wij zullen tijdens een informele bijeenkomst in september in Bratislava op dit punt terugkomen.

Meer informatie: