Malta nieuwe EU-voorzitter

Contentverzamelaar

Malta nieuwe EU-voorzitter

Op 1 januari jl. heeft Malta het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Slowakije. Malta richt zich dit half jaar vooral op herstel van het vertrouwen in de EU, de bezinning over de toekomst van de EU en actuele kwesties in verband met migratie, veiligheid en economie.

Tijdens de informele bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken van 23 en 24 januari aanstaande zal Malta zijn nationale voorzitterschapsprogramma presenteren. Het nationale voorzitterschapsprogramma is gebaseerd op het trioprogramma, het lopende werkprogramma van de Commissie en de conclusies van de Europese Raad (ER) van juni 20141.  
De prioriteiten van het Maltese voorzitterschap zijn ingegeven door de doelstelling het vertrouwen in de EU te herstellen, de behoefte aan een dialoog en bezinning over de toekomst van de EU alsmede actuele kwesties in verband met migratie, veiligheid en economie. De komende zes maanden zal het Maltese voorzitterschap zich concentreren op zes terreinen: migratie, de interne markt, veiligheid, sociale inclusie, Europa's nabuurschap en de maritieme sector. Het kabinet hoopt dat onder het Maltees voorzitterschap voortgang kan worden geboekt op deze onderwerpen.

Lees meer: