Marktwerking en Diensten van Algemeen Economisch Belang in EU-rechtelijke context
04 mrt

Marktwerking en Diensten van Algemeen Economisch Belang in EU-rechtelijke context

Activiteitendata
Nader te bepalen
Verdiepingssessie van de Academie voor Wetgeving / Academie voor Overheidsjuristen over de hoofdpunten van het Europese mededingingsrecht. Speciale aandacht is er voor de mededingingsregels die gericht zijn aan de lidstaten ('de nieuwe norm') en de invloed hiervan op de toekenning van exclusieve of bijzondere rechten aan ondernemingen, het uitoefenen van taken van algemeen belang en op privatiseringsoperaties. Er wordt kennis gemaakt met de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en er wordt uitgebreid stil gestaan bij de Europese regelgeving rond diensten van algemeen economisch belang.