Mobiele vreemdelingencontroles voorgelegd aan EU-Hof

Contentverzamelaar

Mobiele vreemdelingencontroles voorgelegd aan EU-Hof

De Rechtbank Roermond heeft besloten het EU-Hof vragen te stellen over het zogenoemde mobiel toezicht veiligheid. Dit is een vorm van binnenlands vreemdelingentoezicht, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, dat in de grenszone wordt uitgevoerd. De rechtbank vraagt zich af of er wel voldoende waarborgen zijn dat deze controles niet het effect hebben van een grenscontrole die op grond van de Schengengrenscode verboden is. Het standpunt van de rechtbank wijkt hiermee af van dat van de Raad van State, die eerder oordeelde dat de Schengenregels zich niet verzetten tegen de MTV-regeling.

Het gaat hier om het zogenoemde mobiel toezicht veiligheid (MTV). Het doel van deze controles is het tegengaan van illegaal verblijf en het gericht bestrijden van vormen van grensoverschrijdende (migratie-)criminaliteit. Het betreft politiecontroles in de grenszone met Belgiƫ en Duitsland.
Op 28 december 2010 oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse (MTV), in het licht van het arrest Melki, niet voldeed aan deze vereisten. Daarom voerde minister Leers met ingang van 1 juni 2011 een wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 door, waarbij de controles beter ingekaderd werden. Zo zijn er specifieke regels ingevoerd over de frequentie en de duur van de controles (artikel 4.17a van het Vreemdelingenbesluit 2000).
Op 20 oktober heeft de Raad van State geoordeeld dat de nieuwe regels voldoende waarborgen bieden zodat er geen strijd is met de Schengengrenscode. Maar volgens de Rechtbank Roermond biedt de tot nu toe ontwikkelde EU-jurisprudentie onvoldoende duidelijkheid over de vraag of de Nederlandse MTV regeling verenigbaar is met de Schengenregels. Daarom legt de rechtbank deze vraag alsnog aan het EU-Hof voor.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Roermond
Eerder bericht op de ECER-site