Moment van beslissing van belang voor toepasselijkheid EU-richtlijn

Contentverzamelaar

Moment van beslissing van belang voor toepasselijkheid EU-richtlijn

Een EU-richtlijn is van toepassing op het moment dat een overheidsorgaan een beslissing neemt, ook als de richtlijn op het moment van het verzoek waarop beslist wordt nog niet van toepassing was. Dit heeft het EU-Hof bepaald in een zaak van Nederlandse milieuorganisaties die toegang willen tot bepaalde informatie die in het bezit is van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De zaak draait om de vraag of de gegevens die gebruikt worden bij het vaststellen van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingmiddelen op gewassen gekwalificeerd kan worden als milieu-informatie en dus opvraagbaar zijn voor het publiek. Het Hof heeft nu bepaald dat bepaalde informatie die wordt overgelegd in die procedure met het oog op de vaststelling van de maximale hoeveelheid bestrijdingsmiddel moet worden beschouwd als milieu-informatie. Het gaat volgens het Hof om informatie die betrekking heeft op informatie over milieuelementen die de gezondheid dreigen aan te tasten wanneer het maximum overschreden wordt.

Maar een ander punt in de zaak heeft een breder belang dan alleen voor milieu-informatie.

De EU-richtlijn inzake toegang van het publiek tot milieu-informatie werd van toepassing op 14 februari 2005. Op dat moment eindigde de omzettingstermijn van de richtlijn en werd een oude richtlijn ingetrokken Geschil in de zaak was of de nieuwe richtlijn van toepassing was, aangezien de aanvraag van de milieu-organisaties gedaan werd op 31 januari 2005. De Europese Commissie en de Nederlandse regering vonden van niet. Volgens het Hof krijgt het recht op milieu-informatie pas concreet gestalte op het moment dat de bevoegde autoriteit een beslissing neemt. Dat is het moment waarop de autoriteit alle omstandigheden feitelijk en juridisch beoordeelt.