Mondiaal akkoord bereikt over strengere regels inzake gezondheidsveiligheid

Contentverzamelaar

Mondiaal akkoord bereikt over strengere regels inzake gezondheidsveiligheid

De overeenkomst om wereldwijde regels voor de bescherming van de gezondheid te versterken en om onderhandelingen over een overeenkomst inzake pandemieën voort te zetten, werd bereikt tijdens de Wereldgezondheidsvergadering waar onder meer alle EU-lidstaten het akkoord goedkeurden.

Op de Wereldgezondheidsvergadering van begin juni in Genève hebben meer dan 190 landen, waaronder alle EU-lidstaten, na twee jaar intensieve onderhandelingen een ambitieuze reeks wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling goedgekeurd. Met de aanscherping van de regels wordt beoogd het beheer van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang te verbeteren en alle burgers beter te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Dit betreffen belangrijke prioriteiten van de mondiale gezondheidsstrategie van de EU.

De Internationale Gezondheidsregeling is een juridisch bindende reeks van internationale regels voor het beheer van wereldwijde gezondheidscrises. De regeling werd bijna 20 jaar geleden aangenomen. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat dit kader dringend moet worden versterkt in overeenstemming met de moderne realiteit.

Ook werd een akkoord van de Wereldgezondheidsvergadering bereikt om de onderhandelingen over de overeenkomst inzake pandemieën voort te zetten, met als doel een consensus te bereiken tegen de volgende Wereldgezondheidsvergadering in mei 2025. De EU heeft aangegeven zich krachtig te blijven inzetten voor deze onderhandelingen, die voortbouwen op de vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt. Ook wil de EU met alle relevante partners en belanghebbenden blijven werken aan een sterkere, veerkrachtigere en rechtvaardigere mondiale gezondheidsarchitectuur voor de toekomst, waarin de besluiten worden genomen door de staten die deze overeenkomst hebben ondertekend.

De bijbehorende verklaring vanuit de Europese Commissie van 1 juni is hier online beschikbaar.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid