Monti-II voorstel van de baan

Contentverzamelaar

Monti-II voorstel van de baan

De Europese Commissie heeft besloten haar voorstel over de verhouding van het stakingsrecht met de vrijheden van dienstverlening en vestiging (Monti-II- richtlijn) in te trekken. Het besluit komt na subsidiariteitsbezwaren van nationale parlementen. Omdat voldoende parlementen bezwaar maakten en het benodigde quorum (een derde van alle parlementen) gehaald werd, trokken de parlementen een ‘gele kaart’. Dit verplicht de Commissie het voorstel te heroverwegen. De Commissie ontkent dat de gele kaart de reden is voor het intrekken van het voorstel.

De officiële reden voor het besluit is dat er volgens de Commissie weinig kans was dat de Raad van Minister het voorstel zou aannemen. Er is immers unanimiteit vereist. De Commissie zal in de richting van de nationale parlementen motiveren hoe de Commissie de strijd met het subsidiariteitsbeginsel beoordeelt.

Verschillende leden van het Europees Parlement hebben de Commissie opgeroepen met een nieuw voorstel te komen, aangezien er volgens deze leden nog steeds veel rechtsonzekerheid bestaat over de rechten van werknemers. Het gaat om de vraag in hoeverre een staking in een lidstaat in strijd komt met het vrij verkeer van diensten en vestiging.

De nationale parlementen kunnen binnen acht weken na de publicatie van een voorstel bezwaar maken uit een oogpunt van subsidiariteit (Protocol 1 bij de Verdragen). Dit wordt ook wel het opsteken van een gele kaart of een oranje kaart genoemd. De gele kaart houdt in dat wanneer een derde van de nationale parlementen (in totaal zijn er 40 parlementen in de EU) een voorstel in strijd acht met het subsidiariteitsbeginsel, de Europese Commissie haar voorstel moet heroverwegen. De Commissie kan het voorstel handhaven, intrekken of aanpassen. Dit besluit moet gemotiveerd worden.

Op de website van IPEX is te zien welke Parlementen bezwaar maakten tegen dit voorstel.

http://euobserver.com/news/117523

http://www.europeanvoice.com/article/imported/-right-to-strike-law-withdrawn/75103.aspx

http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2012/05/eerste-%E2%80%98gele-kaart%E2%80%99-een-feit.html