Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Europees Recht over de crisis en het Unierecht

Contentverzamelaar

Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Europees Recht over de crisis en het Unierecht

De Nederlandse Vereniging voor Europees Recht houdt haar Najaarsvergadering op vrijdag 23 november. De bijeenkomst zal worden gewijd aan het thema “De nood het hoogst, het recht nabij? Europa, de crisis en het Unierecht”.

Onderstaande sprekers zullen zich onder leiding van Tom Eijsbouts (hoogleraar Europees recht Universiteit Leiden en hoogleraar Europees constitutioneel recht en zijn geschiedenis aan de UvA) vanuit hun eigen invalshoek buigen over de vraag of de eurocrisis ook een crisis is van het Europees recht:

- Tom de Gans (senior adviseur Europees recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken);

- Martijn de Grave (juridisch adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel);

- Aerdt Houben (divisiedirecteur Financiële Stabiliteit, De Nederlandse Bank);

- Ben Smulders (directeur Institutionele Zaken Juridische Dienst, Europese Commissie).

De vergadering vindt plaats in de Raadszaal, Achter Sint Pieter 200, te Utrecht. Na de ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie en thee, zal de vergadering aanvangen om 15.00 uur en om circa 17.30 uur worden afgesloten met een drankje en een hapje. Indien u de Najaarsvergadering wenst bij te wonen, kunt u zich aan melden via nver@nver.nl.

Klik hier voor meer informatie.