Najaarsvergadering NVER over migratie

Contentverzamelaar

Najaarsvergadering NVER over migratie

De Nederlandse Vereniging voor Europees Recht houdt op vrijdag 4 november 2011 haar traditionele najaarsvergadering. Thema van deze bijeenkomst zal zijn “Wederzijds vertrouwen en het Europees migratierecht”. Tijdens de bijeenkomst zal ook worden ingegaan op de inzet van het huidige kabinet met betrekking tot het EU-migratiebeleid.

Vanuit verschillende disciplines zal (de discussie op) het thema worden ingeleid door:


Mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht (Universiteit Utrecht), tevens lid van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (commissie Meijers);
Mr. dr. J.J. (Jorrit) Rijpma, universitair docent Europees recht (Universiteit Leiden), tevens lid van de commissie Meijers;
Mr. H (Hesther) Gorter, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Utrecht (interveniënt), en
Mr. G.J. (Gerben) Dijkman, asieladvocaat bij Pieters Advocaten te Utrecht (interveniënt).

Aanvang: 15.30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur);vreceptie na afloop (circa 18.00 uur);
Plaats: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Bezuidenhoutseweg 57 te Den Haag;
Deelname voor leden NVER gratis, voor niet-leden € 10 bij binnenkomst te voldoen (2 PO-punten); voor nadere informatie zie: www.nver.nl.
Aanmelding gaarne vooraf bij het secretariaat van de NVER: nver@nver.nl.