Nederland derde op ranglijst vragenstellers over EU-recht

Contentverzamelaar

Nederland derde op ranglijst vragenstellers over EU-recht

Na Duitsland en Italië hebben Nederlandse rechters in 2013 de meeste prejudiciële vragen over de uitleg van het EU-recht gesteld aan het EU-Hof. Dat blijkt uit het jaarverslag van het EU-Hof over 2013.

In 2013 werd het hoogste aantal zaken aanhangig gemaakt sinds de oprichting van het EU-Hof. De productiviteit van het Hof bereikte, met 1587 afgedane zaken, een topniveau. Het Hof van Justitie is tevreden met deze ontwikkeling, die blijk geeft van het vertrouwen van de nationale rechterlijke instanties en van de justitiabelen in de rechterlijke instanties van de Unie.

Het Hof waarschuwt er wel voor dat deze intensivering van de rechtsprekende activiteit, zelfs in een niet zo verre toekomst, de efficiëntie van het gerechtelijke bestel van de Unie in zijn geheel in gevaar kan brengen. Om deze reden dient voortdurend en onafgebroken te worden gezocht naar middelen, op het gebied van zowel de wetgeving als de werkmethoden, om de efficiëntie van het gerechtelijke bestel van de Unie te verbeteren, aldus de president van het EU-Hof, Vassilios Skouris.

In het verslag wordt een compleet overzicht gegeven van de ontwikkeling en de werkzaamheden van de Instelling in het jaar 2013. Een aanzienlijk deel van het verslag is gewijd aan een informatieve beschrijving van de spraakmakende zaken bij het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, aangevuld met statistische gegevens.

Lees hier het volledige jaarverslag 2013.