Nederland in beroep tegen besluit Europese Commissie over steun ING

Contentverzamelaar

Nederland in beroep tegen besluit Europese Commissie over steun ING

De Nederlandse regering gaat in beroep tegen een onderdeel van het besluit van de Europese Commissie over de steunmaatregelen aan ING. De Commissie keurde in november 2009 de vervroegde terugbetaling van een deel van de kapitaalinjectie van 10 miljard euro goed maar kwalificeerde deze wel als additionele staatssteun van € 2 mld. Het beroep richt zich tegen deze kwalificatie.

Eind 2008 kreeg ING een kapitaalinjectie van de Nederlandse Staat om weerstand te bieden aan de onvoorziene en externe schokken op de internationale financiële markten. ING heeft op 21 december 2009 de helft van de kapitaalinjectie afgelost. Dit deed de bank door voor € 5 miljard aan securities terug te kopen. Het totale rendement voor de Staat over dit bedrag kwam daarmee uit op 15%.

Nederland stelt in Luxemburg dat de terugbetaling niet zou moeten worden aangemerkt als € 2 mld. additionele staatssteun. Volgens de regering is het onder meer niet aannemelijk dat ING onder de oorspronkelijke voorwaarden ook op dat moment had afgelost. Zonder de in oktober 2009 overeengekomen wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden was het niet mogelijk geweest voor ING om het benodigde kapitaal op te halen op de markt middels een claimemissie. Nederland wenst een spoedige exit als investeerder in de financiële sector tegen een gepast rendement. Om dat te bereiken is de Staat bereid met ING te praten over het terugkopen door ING van de € 5 mld. aan securities die de Staat nog houdt. De beoordeling door de Commissie van de terugkoop van de eerste 5 miljard bemoeilijkt deze besprekingen.

(bron: Ministerie van Financiën)