Nederland kansspelbeleid blijft overeind

Contentverzamelaar

Nederland kansspelbeleid blijft overeind

Het EU- Hof van Justitie heeft bepaalt dat het vrij verkeer van diensten in de EU zich niet verzet tegen het Nederlandse kansspelbeleid. Dat beleid gaat uit van een gesloten vergunningstelsel, waaronder de Nederlandse overheid slechts één vergunning afgeeft per kansspel. De zaak ging om twee Britse bedrijven, die graag via internet kansspelen willen aanbieden in Nederland.

In Nederland is de vergunning voor kansspelen in handen van stichting De Lotto en het Amerikaanse bedrijf SGR (deze laatste voor paardenraces). De Britse gokbedrijven Betfair en Ladbrokes wensen echter ook graag toegang tot de Nederlandse kansspelmarkt, en verzetten zich tegen de weigering van de minister van Justitie om hen een vergunning te verlenen en de weigering hun Britse vergunning te erkennen.

Dit geschil belandt bij de Raad van State, die besluit het Hof van Justitie te vragen of de Nederlandse regeling in overeenstemming is met het vrij verrichten van diensten in de EU (artikel 49 EG, nu artikel 56 EU-Werkingsverdrag).

Het Hof constateert dat Betfair en Ladbrokes belemmerd worden om diensten te verrichten in Nederland. Echter, deze belemmering kan worden gerechtvaardigd voor de bestrijding van fraude en criminaliteit en bescherming van de consument. Dit heeft het Hof al uitgemaakt in eerdere arresten, zoals Liga Portuguesa.

Het Hof bepaalt wel dat bij de procedure voor de vergunning de minister van Justitie rekening moet houden met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Het beperken van de mededinging op de kansspelmarkt is iets anders dan het beperken van de mededinging om de enkele vergunning. Het moet mogelijk zijn voor andere exploitanten, ook uit andere lidstaten, om hun interesse in de vergunning te tonen.

Hierop maakt het Hof overigens direct een uitzondering. Als het gaat om een openbare exploitant wiens beheer onder rechtstreeks toezicht staat van de Staat of een particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid strenge controle kan uitoefenen zijn deze beginselen niet van toepassing.

In de zaak van Ladbrokes geeft het Hof een waarschuwing. De opbrengsten van de Lotto, die worden gezien als bijkomend voordeel en ten goede komen van het algemeen nut, mogen niet een doel op zich worden. Als de kansspelactiviteiten worden uitgebreid om ze aantrekkelijk te maken voor de consument moet dat op een verantwoorde wijze gebeuren.