Nederland mag roetfilters niet verplicht stellen

Contentverzamelaar

Nederland mag roetfilters niet verplicht stellen

In Nederland zijn roetfilters voor bepaalde dieselvoertuigen verplicht. Met deze verplichting loopt Nederland vooruit op toekomstige EG-wetgeving over het (verder) terugdringen van fijnstofuitstoot (het zogeheten € 5-voorstel). Op dit moment wijkt de Nederlandse regelgeving echter af richtlijn 98/69 en is niet toegestaan. Een beroep op artikel 95 lid 5 EG heeft geen effect gehad. Er is in Nederland geen sprake van een specifiek probleem zoals omschreven in dit artikel. Dit blijkt uit een arrest van het Gerecht.