Nederland veroordeeld wegens niet-nakoming EU-verplichtingen alarmnummer “112”.

Contentverzamelaar

Nederland veroordeeld wegens niet-nakoming EU-verplichtingen alarmnummer “112”.

Het betere is soms de vijand van het goede. Dat geldt ook bij de implementatie van EU-richtlijnen. Nederland mag de implementatie van de richtlijn over het Europese alarmnummer “112” niet langer uitstellen. Technische moeilijkheden of een streven naar grotere rendabiliteit zijn geen redenen om te laat aan de verplichtingen te voldoen. Het EG-Hof van Justitie heeft dit bepaald in een geding tegen Nederland, aangespannen door de Europese Commissie.

In de Universeledienstrichtlijn (2002/22) worden de lidstaten verplicht informatie over de locatie van de beller naar het alarmnummer 112 ter beschikking te stellen van de instanties die noodsituaties behandelen. Nederland heeft deze verplichting niet op tijd uitgevoerd.

De techniek die beschikbaar was voor het automatisch doorgeven van de locatie van de beller aan de hulpdiensten (de zogenoemde ‘pull-techniek’) bleek voor oproepen vanaf mobiele nummers niet waterdicht. De informatie wordt op deze manier doorgaans te laat aan de hulpdiensten doorgegeven. Nederland wilde daarom graag wachten totdat er betere technologie beschikbaar was (de zogenoemde ‘push-techniek). De ontwikkeling hiervan nam dusdanig veel tijd in beslag dat de implementatietermijn niet kon worden gehaald.

Het Hof acht deze overwegingen irrelevant. Feit is dat het via de ‘pull-techniek’ technisch haalbaar is om informatie door te geven. Hiertoe was Nederland verplicht door de richtlijn. Het is niet mogelijk voor een lidstaat om technische moeilijkheden of een streven naar grotere rendabiliteit op te geven als rechtvaardiging voor het handelen. Nederland is dus zijn EU- verplichtingen niet nagekomen, zo heeft het EG-Hof vastgesteld.

Litouwen, een andere lidstaat die dezelfde beslissing had genomen ten aanzien van het alarmnummer is eveneens veroordeeld omdat het zijn EU-verplichtingen niet is nagekomen, (C-274/07).