Nederlandse EU-rechter Sacha Prechal voor tweede termijn benoemd

Contentverzamelaar

Nederlandse EU-rechter Sacha Prechal voor tweede termijn benoemd

Enkele nieuwe gezichten, maar ook veel bekende: dat is de uitkomst van de benoemingenronde bij het EU-Hof. Ook de Nederlandse rechter Sacha Prechal is herbenoemd, voor een tweede termijn van zes jaar.

De lidstaten hebben op woensdag 28 februari negen rechters en drie advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie benoemd voor een termijn van zes jaar, die op 7 oktober 2018 ingaat.
Deze benoemingen vinden plaats in het kader van de gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van het Hof van Justitie, die om de drie jaar plaatsvindt.
Acht personen hebben hun mandaat als rechter vernieuwd: Alexandra (Sacha) Prechal (Nederland), Alexander Arabadjiev (Bulgarije), Jean-Claude Bonichot (Frankrijk), Thomas von Danwitz (Duitsland), Carl Gustav Fernlund (Zweden), Egils Levits (Letland), Constantinos Lycourgos (Cyprus), Jiri Malenovsky (Tsjechië). Lucia Serena Rossi (Italië) is voor het eerst tot rechter benoemd.
Giovanni Pitruzzella (Italië)  werd tot advocaat generaal benoemd. Yves Bot (Frankrijk) en Maciej Szpunar (Polen) werden herbenoemd tot advocaat-generaal.

De mandaten van veertien rechters en vijf advocaten-generaal lopen af op 6 oktober 2018. Dit jaar moeten dus nog vijf rechters en twee advocaten-generaal worden benoemd.