Nederlandse implementatie Dienstenrichtlijn op tijd

Contentverzamelaar

Nederlandse implementatie Dienstenrichtlijn op tijd

In de loop van december 2009 is de Dienstenwet, de Nederlandse implementatie van de Dienstenrichtlijn, in werking getreden. Ook de laatste aanpassingen zijn goedgekeurd door beide kamers van het Parlement. Nederland is verplicht om voor 28 december 2009 deze richtlijn te implementeren.

Tevens is het Dienstenbesluit centraal loket in werking getreden. Via dit loket kunnen bedrijven bij één adres aankloppen bij de overheid met betrekking tot dienstverlening.
De Dienstenwet is een vrij technische wet. Het Ministerie van Economische zaken heeft daarom een handzame samenvatting gemaakt over de inhoud van de wet. Die kunt u via deze link lezen.

Minister van der Hoeven heeft een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer over de verenigbaarheid van de Nederlandse winkeltijdenwet met het Europese recht. In de brief gaat zij in op de jurisprudentie van het EU-Hof van Justitie in de zaken Keck- en Mithouard (C-267/91 en C-268/91) over verkoopmodalideiten van goederen. Volgens de Minister voldoet de Winkeltijdenwet aan de criteria in dat arrest en is er dus geen ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer van goederen. Er is ook geen strijd met de Dienstenrichtlijn. Voor de verkoop van goederen in een winkel ligt het zwaartepunt van de activiteit bij goederen, en niet bij diensten. Daarom moet er getoetst worden aan het vrij verkeer van goederen en niet aan het vrij verkeer van diensten. De Dienstenrichtlijn is daarom in de ogen van de minister niet relevant voor de Winkeltijdenwet.