Nederlandse ratificatie Verdrag van Lissabon afgerond

Contentverzamelaar

Nederlandse ratificatie Verdrag van Lissabon afgerond

Het Verdrag van Lissabon is officieel door Nederland geratificeerd. De Nederlandse akte tot bekrachtiging van het Verdrag is neergelegd bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te Rome, waar in 1957 het EG-verdrag werd gesloten. De Italiaanse regering treedt op als depositaris. Nederland is de 18e lidstaat die volledig ratificeert. In 24 lidstaten is het parlement akkoord gegaan met het Verdrag. Inmiddels heeft de Ierse regering een onderzoek gepresenteerd over de verwerping van het Verdrag van Lissabon door de Ierse bevolking.

De druk op de Ieren om een oplossing te vinden blijft onverminderd hoog en zal naar verwachting toenemen. Uit onderzoek van de Ierse regering blijkt dat onwetendheid onder de bevolking de belangrijkste oorzaak was van de afwijzing van het Verdrag. De Ierse regering houdt alle opties open, inclusief de optie om gedeeltes van het Verdrag aan het parlement in Dublin voor te leggen. Mogelijk biedt een opt-out constructie uitkomst voor Ierland. In de Brusselse wandelgangen en in de hoofdsteden is men pessimistisch gestemd: gezien de mogelijkheid van een nieuw Iers referendum zal het Verdrag wellicht pas in 2010 in werking kunnen treden.

In Duitsland en Tsjechiƫ moet het Grondwettelijk Hof zich nog over het verdrag buigen. In Zweden zal het parlement in oktober beslissen.

Lees hier een samenvatting van het Ierse onderzoek.