Nieuw EU-mechanisme voor noodhulp in lidstaten

Contentverzamelaar

Nieuw EU-mechanisme voor noodhulp in lidstaten

Om het hoofd te bieden aan de huidige vluchtelingencrisis moet de EU in een lidstaat op allerlei elementaire gebieden noodhulp kunnen verlenen. Het noodhulpmechanisme moet ook voor andere noodsituaties kunnen worden ingezet. Dat stelt de Europese Commissie voor.

Op 2 maart 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Europese Unie. De Europese Commissie zal volgens het voorstel in het kader van de huidige vluchtelingencrisis concrete ondersteunende maatregelen nemen op basis van voorstellen van uitvoerende organisaties die over de noodzakelijke deskundigheid beschikken, zoals VN-agentschappen, ngo's, internationale organisaties of gespecialiseerde diensten van de lidstaten. De maatregelen voor noodhulp vullen de maatregelen van de getroffen lidstaat aan.

De verordening biedt de mogelijkheid tot brede noodhulp, onder meer: het verlenen van elementaire hulpvoorzieningen, diensten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en bescherming, het verlenen van onderdak en aanverwante diensten, water en sanitaire voorzieningen, en andere vormen van nodige dringende hulpverlening. Om het hoofd te bieden aan de huidige vluchtelingencrisis kan noodhulp onder andere het verstrekken van voedsel, onderdak, geneesmiddelen en het voorzien in andere basisbehoeften omvatten voor de grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen die in een land toestromen. De noodhulp is nu specifiek bedoeld voor de vluchtelingenstoom en de gevolgen daarvan, maar in de toekomst kan het instrument ook worden ingezet bij andere noodsituaties zoals nucleaire of chemische ongevallen, terroristische aanslagen of cyberaanvallen, en epidemie├źn.

Het voorstel is gebaseerd op artikel 122, lid 1 EU-Werkingsverdrag. Op grond van deze bepaling moet de verordening door de Raad worden vastgesteld met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Meer info: