Nieuw Europees rijbewijs

Contentverzamelaar

Terug Nieuw Europees rijbewijs

Als gevolg van de derde EU-rijbewijsrichtlijn hebben alle nieuwe rijbewijzen die in de EU worden afgegeven vanaf 19 januari de vorm van een plastic creditcard, met een Europees standaardformaat en betere beveiliging. Geleidelijk zullen de meer dan 100 verschillende papieren en plastic modellen die momenteel door meer dan 300 miljoen bestuurders in de hele EU worden gebruikt, worden vervangen door het nieuwe Europese rijbewijs.

De derde EU-rijbewijsrichtlijn bestaat uit een pakket maatregelen, dat tot doel heeft het vrije verkeer te versterken, fraude met rijbewijzen tegen te gaan en de verkeersveiligheid in de hele EU te verbeteren.

De belangrijkste wijzigingen die van kracht worden met betrekking tot het rijbewijs zijn dat:

(1) alle nieuwe rijbewijzen beantwoorden aan een nieuw formaat;

(2) het nieuwe rijbewijs een aantal beveiligingssnufjes bevat om te voorkomen dat het zal worden vervalst;

(3) er een periodieke vernieuwing van rijbewijzen in de hele EU zal plaatsvinden voor de bestrijding van fraude en de verbetering van de verkeersveiligheid;

(4) het Europese rijbewijs de bescherming van de meest kwetsbare categorie├źn van weggebruikers zal beschermen;

en (5) dat rijexaminatoren moeten voldoen aan minimumnormen voor wat hun eerste kwalificatie en periodieke opleiding betreft.

Richtlijn 2006/126/EG inzake het rijbewijs is in 2006 door de lidstaten en het Europees Parlement goedgekeurd. Ze moest uiterlijk op 19 januari 2011 door de lidstaten zijn omgezet en is volledig van toepassing geworden op 19 januari 2013.

Klik hier voor het persbericht van de Commissie.