Nieuw initiatief van Europese Commissie: Aanbestedingsdialogen

Contentverzamelaar

Nieuw initiatief van Europese Commissie: Aanbestedingsdialogen

Met het initiatief wil de Europese Commissie lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van nationale plannen voor strategisch aanbesteden. Er zal onder meer kennis worden uitgewisseld en toegevoegde waarde worden gecreëerd voor nationale en Europese beleidsdoelstellingen op het gebied van groene, sociale en innovatieve overheidsopdrachten.

Eind februari 2023 gaf de Europese Commissie, meer specifiek de afdeling Aanbesteden van DG GROW, de aftrap voor het nieuwe initiatief.

Het project zal twee jaar duren en beoogt om in alle 27 EU-lidstaten workshops te organiseren waarmee een dialoog over het gebruik van strategische overheidsopdrachten (groen, sociaal en innovatief) tussen overheden en andere aanbestedende diensten wordt aangemoedigd.
De dialogen moeten het volledige potentieel van overheidsinkopers ontsluiten om daarmee waarde toe te voegen in het kader van nationale en Europese beleidsdoelstellingen, en zullen coördinatie en samenwerking op Europees niveau aanmoedigen om de nodige synergiën tussen de lidstaten tot stand te brengen.
Er is momenteel ook weinig informatie over de benutting van strategische aanbestedingen beschikbaar en de dialogen zullen ertoe bijdragen deze leemte op te vullen en bewijsmateriaal leveren voor toekomstige beleidsontwikkeling.

Tijdens de kick-off meeting van eind februari hebben de contractanten (PwC en ICLEI) de taken en de daarmee samenhangende resultaten gepresenteerd, en hebben alle deelnemers overeenstemming bereikt over de belangrijkste methodologische aspecten en de opzet van het proces. Voor meer informatie over de voortgang van het project kan de website van DG GROW worden geraadpleegd.

Meer informatie:
Website Europese Commissie
Website PIANOo
ECER-dossier: Aanbestedingen