Nieuwe aanpak van delegatie aan Commissie

Contentverzamelaar

Nieuwe aanpak van delegatie aan Commissie

De Commissie heeft haar beleid inzake gedelegeerde regelingen gepubliceerd. Experts uit de lidstaten blijven welkom bij de totstandkoming daarvan.
Het Verdrag van Lissabon wijzigt het toezicht van het Europees Parlement en de Raad op de regelingsbevoegdheid die aan de Commissie wordt gedelegeerd. Over de manier waarop dat het beste kan worden geregeld heeft de Commissie nu een mededeling gepubliceerd. Lidstaten hebben geen beslisbevoegdheid bij de totstandkoming van gedelegeerde handelingen. De Commissie stelt de maatregelen vast. Maar de Commissie belooft wel goed te luisteren naar de experts uit de lidstaten. Lees de mededeling.