Nieuwe aanwijzingen voor nationale rechters

Contentverzamelaar

Nieuwe aanwijzingen voor nationale rechters

Het EU-Hof van Justitie heeft naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon nieuwe aanwijzingen voor het indienen van prejudiciële verzoeken gepubliceerd. Deze ‘wenken’ van het Hof moeten nationale rechters helpen bij de vraag of het stellen van vragen aan het Hof opportuun is en hoe zij dat het beste kunnen doen. Voor het eerst geeft het Hof aanwijzingen voor de nieuwe prejudiciële spoedprocedure.

Het Hof van Justitie is bevoegd om uitspraken te doen op verzoeken van nationale rechters om uitleg van het Unierecht, ook wel prejudiciële vragen genoemd.

Sinds 1 maart 2008 is het mogelijk voor nationale rechter om bij het Hof te verzoeken een prejudiciële vraag volgens de spoedprocedure te behandelen. Dit is alleen mogelijk voor zaken die gaan over de ‘ruimte van vrijheid, veiligheid en recht’, zoals het Europese vreemdelingenrecht en strafrecht. Op andere terreinen kan het Hof op verzoek van de nationale rechter een versnelde procedure toepassen.

Het Hof benadrukt in de aanwijzingen dat het moet gaan om een zaak waarin het absoluut noodzakelijk is dat het Hof zo snel mogelijk op de verwijzing beslist. Het Hof verzoekt de nationale rechters in hun verwijzingsuitspraken met name in te gaan op de risico’s die worden gelopen als de zaak volgens de normale prejudiciële procedure wordt behandeld.

In tegenstelling tot normale verzoeken is het bij de spoedprocedure mogelijk voor de nationale rechter om, voorafgaand aan een aangetekende papieren versie, de verwijzingsuitspraak en het verzoek tot spoed per e-mail aan de griffie van het Hof te sturen.

(Foto: Hof van Justitie van de Europese Unie)