Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden bekendgemaakt

Contentverzamelaar

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden bekendgemaakt

De nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten van centrale overheden die ingevolge de Europese aanbestedingsrichtlijnen Europees moeten worden aanbesteed worden minimaal verhoogd ten opzichte van de huidige drempelbedragen. Voor overheidsopdrachten voor werken bedraagt de drempelwaarde (exclusief btw) voor centrale overheden onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn vanaf 1 januari 2022 5.382.000 euro en voor leveringen en diensten 140.000 euro. Voor centrale overheidsopdrachten voor leveringen en diensten onder de speciale sectorrichtlijn gaat de drempelwaarde naar 431.000 euro.

Ingevolge de Europese aanbestedingsrichtlijnen worden de drempelbedragen iedere twee jaar herijkt en worden bij een EU-Verordening de toepasselijke nieuwe drempelwaarden gewijzigd en bekendgemaakt. De nieuwe drempelwaarden voor overheidsopdrachten gelden vanaf 1 januari 2022 en tot en met 31 december 2023.

Voor aanbestedingsrichtlijn 2014/24 (overheidsopdrachten in de zogenaamde klassieke sectoren) stelt EU-Verordening 2021/1952 de nieuwe drempelwaarden vast. Voor aanbestedingsrichtlijn 2014/25 (overheidsopdrachten in de zogenaamde speciale sectoren) doet EU-Verordening 2021/1953 dat. Voor de concessierichtlijn 2014/23 stelt EU-Verordening 2021/1951 de nieuwe drempelwaarden vast. Ook voor concessies bedraagt de nieuwe drempelwaarde 5.382.000 euro. De drempelwaarde van 750.000 euro voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) in richtlijn 2014/24 blijft ongewijzigd, evenals de drempelwaarde van 1.000.000 euro voor die diensten in richtlijn 2014/25. Voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen of diensten in de defensiesector legt EU-Verordening 2021/1950 de vernieuwde drempelbedragen vast.

Op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo staan alle toepasselijke drempelbedragen overzichtelijk op een rij.

Meer informatie:
Nieuwsbericht PIANOo
ECER-dossier: Aanbestedingen