Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels om het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering

De nieuwe regels voorzien in de oprichting van een Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). Daarnaast moeten de EU-lidstaten informatie van centrale registers, met gegevens over wie de houder is van welke bankrekening en waar, beschikbaar maken via een centraal toegangspunt.