Nieuwe Handreiking Staatssteun voor de overheid

Contentverzamelaar

Nieuwe Handreiking Staatssteun voor de overheid

De Handreiking Staatssteun voor de overheid, een uitgave van de ministeries van BZK en EZ, is bedoeld als hulpmiddel voor de beleidsmedewerker en financiƫle of juridische medewerker bij ministeries of andere steunverlenende overheden. Lees alles over de basisregels van staatssteun: hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om.

Het kan noodzakelijk zijn om vanuit de overheid een duurzame, slimme en inclusieve groei van de economie te stimuleren of sociaal gerichte maatregelen te nemen. Overheidsmiddelen en overheidsregulering moeten dan efficiƫnt en effectief ingezet worden om eerlijke concurrentie te borgen. Om te voorkomen dat er door overheidsingrijpen situaties van oneerlijke concurrentie ontstaan, is controle op steun door de overheid, oftewel staatssteun, aan ondernemingen een belangrijk onderdeel van het Europese mededingingsbeleid. Dit brengt met zich dat steunverlenende autoriteiten rekening moeten houden met de Europese staatssteunregels.

Aanleiding voor het schrijven van de Handreiking is het beter bundelen en actualiseren van de beschikbare informatie over staatssteun vanwege de modernisering van de staatssteunregels en de daarbij gepaard gaande verantwoordelijkheden voor Nederland als EU-lidstaat en steunverlenende autoriteiten.

Lees meer: