Nieuwe leidraad BNC

Contentverzamelaar

Nieuwe leidraad BNC

De interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) heeft een nieuwe leidraad. Deze is gepubliceerd is op de ECER- website. De BNC werkt sinds een jaar met een aanpaste leidraad. In deze nieuwe versie zijn de punten op de i gezet.

Klik [[hier]] voor de tekst van de leidraad