Nieuwe publicatie over Verdrag van Lissabon

Contentverzamelaar

Nieuwe publicatie over Verdrag van Lissabon

"The Lisbon Treaty - a legal and political analysis". Onder deze titel presenteert Jean Claude Piris, chef van de Juridische Dienst van de Raad, zijn visie op het Verdrag van Lissabon.

Als insider bij de laatste verdragsherziening - en vele daarvoor - weet hij een gedegen juridische analyse van de nieuwe EU-verdragen te geven. Hij laat niet na ook politieke beschouwingen te wijden aan de totstandkoming en de betekenis ervan. Zo gaat hij in op de uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht over de verenigbaarheid van het Lissabonverdrag met de Duitse Grondwet. Die uitspraak karakteriseert hij als een onnodige dramatisering, die misschien veeleer gezien moet worden als een cri de coeur - een opgekropte irritatie van jaren. Niettemin is ook Piris ervan overtuigd dat het democratische gehalte van de EU verbeterd moet worden, en dat daarvoor uiteindelijk een nieuw verdrag nodig zal zijn.

The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, by Jean-Claude Piris, Cambridge University Press, RRP £27.99 ($48)