Nieuwe rechtspraakbundel EU-Handvest Grondrechten

Contentverzamelaar

Nieuwe rechtspraakbundel EU-Handvest Grondrechten

De rechtspraak over het EU-Handvest van de Grondrechten is nog vol in ontwikkeling. Nationale en EU-rechters krijgen voortdurend vragen over de reikwijdte en uitleg van het EU-Handvest, de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het EVRM. Een nieuwe rechtspraakbundel met annotaties van leidende Handvestdeskundigen biedt inzicht in de stand van zaken.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het EU-Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten, mits zij het Unierecht ten uitvoer brengen.

Er is inmiddels al veel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het EU-Handvest is uitgelegd en ook de nationale rechterlijke instanties passen in toenemende mate het EU-Handvest toe in nationale procedures. Hoewel veel vragen al beantwoord zijn, is het EU-Handvest nog vol in ontwikkeling en blijven er vragen over de reikwijdte van het EU-Handvest, de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest, de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het EVRM. Uiteindelijk is het vooral aan de rechter om het EU-Handvest uit te leggen: niet alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook de nationale rechter heeft in toenemende mate met het Handvest van doen.

De tweede editie van deze annotatiebundel JHG geeft een verdere aanzet tot de discussie en ontwikkelingen rond de Grondrechtenbescherming in de Europese Unie en de nationale rechtspraktijk. Met deze Selecties blijven de auteurs de ontwikkelingen in de driehoek Luxemburg-Brussel-Straatsburg en in de Nederlandse rechtspraak volgen.

De bundel wil een handvat bieden aan de jurist in de academie en de praktijk. De Selecties bevatten (in retroperspectief) geannoteerde rechterlijke uitspraken van na 21 februari 2013 waarin het Handvest aan de orde komt, verspreid over verschillende rechtsgebieden, waaronder het constitutioneel recht, het douanerecht, het gelijke behandelingsrecht, het privacyrecht, het strafrecht, het vreemdelingenrecht en andere delen van het bestuursrecht.

Er is inmiddels al veel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het EU-Handvest is uitgelegd en ook de nationale rechterlijke instanties passen in toenemende mate het EU-Handvest toe in nationale procedures. Hoewel veel vragen al beantwoord zijn, is het EU-Handvest nog vol in ontwikkeling en blijven er vragen over de reikwijdte van het EU-Handvest, de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest, de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest en de verhouding tot het EVRM. Uiteindelijk is het vooral aan de rechter om het EU-Handvest uit te leggen: niet alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie, maar ook de nationale rechter heeft in toenemende mate met het Handvest van doen.

  • JHG EU-Handvest Selecties
  • Hoofdredactie: Aniel Pahladsingh en Sybe de Vries
  • Sdu
  • 224 pagina's
  • Bestelcode 9789012397230