Nieuwe regels over bescherming dierenwelzijn tijdens transport over zee

Contentverzamelaar

Nieuwe regels over bescherming dierenwelzijn tijdens transport over zee

Met het voorstel van de Europese Commissie wordt beoogd de regels voor de bescherming van over zee vervoerde dieren aan te scherpen. Er zullen nieuwe en strengere voorschriften gaan gelden voor het bijhouden van registers, noodprocedures, voorzieningen op plaatsen van uitgang en de goedkeuring van veeschepen voor het vervoer van dieren.

De nieuwe regels hebben tot doel de inspecties van zogenoemde veeschepen door de lidstaten te versterken. Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) zal in dat kader een Europese databank opzetten om alle inspecties te registreren en de lidstaten bij controles snel toegang te geven tot alle relevante informatie.

Dierenwelzijn is een prioriteit en sleutelelement van de EU "van boer tot bord"-strategie. De veiligheid van het vervoer maakt daar integraal deel van uit. Incidenten met veeschepen in de afgelopen jaren hebben volgens de Commissie duidelijk aangetoond dat sommige huidige praktijken niet aanvaardbaar zijn en het dierenwelzijn in gevaar brengen. Met de nieuwe regels en de aanstaande herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn de Commissie de controles verbeteren en voor over zee vervoerde dieren hoge dierenwelzijnsnormen vastleggen.

De nieuwe regels omvatten een gedelegeerde handeling inzake scheepsinspectie en controles op plaatsen van uitgang en een uitvoeringshandeling inzake de registratie, opslag en uitwisseling van officiële controlegegevens, waardoor alle lidstaten snel toegang krijgen tot geharmoniseerde informatie. Beide onderdelen wetgeving zullen in mei 2023 in werking treden. Meer informatie is beschikbaar via de website van de Europese Commissie.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Vervoer
ECER-dossier: Landbouw
ECER-dossier: Klimaat en milieu
ECER-bericht: EU-bescherming voor dieren tijdens vervoer houdt niet op aan buitengrenzen van de EU (23 april 2015)