Nieuwe regels voor vermogensstelsels van internationale echtparen van toepassing

Contentverzamelaar

Nieuwe regels voor vermogensstelsels van internationale echtparen van toepassing

Op 29 januari 2019 zijn de nieuwe regels voor de vermogensstelsels van internationale echtparen en geregistreerde partners van toepassing geworden. Deze zorgen voor duidelijkheid in het geval van een scheiding of overlijden en maken een einde aan parallelle en mogelijk tegenstrijdige procedures in verschillende lidstaten over bijvoorbeeld onroerend goed of bankrekeningen. De regels scheppen dus juridische duidelijkheid voor internationale paren.

Het gaat om de EU-verordening voor gehuwden en de EU-verordening voor geregistreerde partners . De verordeningen zijn onder het Nederlands voorzitterschap op 24 juni 2016 vastgesteld en de regels gelden in de 18 lidstaten die deelnemen aan deze nauwere samenwerking. Het gaat om België, Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. Deze lidstaten hebben de verordeningen in juni 2016 vastgesteld in het kader van de nauwere samenwerking. Andere lidstaten kunnen om het even wanneer tot de verordeningen toetreden.

De nieuwe verordeningen zullen :

  • duidelijk maken bij welke rechtbank internationale koppels terechtkunnen als het gaat om (onder andere) het beheer van hun vermogen;

  • duidelijk maken welke nationale regels gelden als er meer dan een nationale regel van toepassing is;

  • erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen in een andere lidstaat voor koppels vergemakkelijken.

De niet-deelnemende lidstaten zullen de bepalingen van hun nationaal recht (met inbegrip van hun voorschriften inzake internationaal privaatrecht) blijven toepassen op grensoverschrijdende gevallen die te maken hebben met huwelijksvermogensstelsels en de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Meer informatie:

Persbericht van de Europese Commissie.

ECER bericht over vaststelling van de verordeningen.