Nieuwe versies van de EU-verdragen verschenen

Contentverzamelaar

Nieuwe versies van de EU-verdragen verschenen

In het Publicatieblad van de EU zijn de bijgewerkte geconsolideerde versies van het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag, alsmede de protocollen en verklaringen verschenen. De eerdere corrigenda zijn hierin verwerkt. In deze uitgave is ook het Handvest Grondrechten opgenomen, zodat alle teksten nu in één uitgave bij elkaar staan. Alle teksten? Nee, niet allemaal. Voor de echte liefhebbers is het Euratom-Verdrag in een apart Publicatieblad verschenen. Maar wel voor de eerste keer sinds 1957 in een volledig bijgewerkte geconsolideerde versie. Op 1 mei verschijnen de teksten in handzame brochures.

Het Verdrag van Lissabon is een klassiek wijzigingsverdrag. Daardoor is het 'minder toegankelijk'. In mei 2008 verscheen een eerste doorlopende tekst van het EU-Verdrag en het EU-Werkingsverdrag. Daarin bleken links en rechts toch nog wat typefouten en minder gelukkige vertalingen te staan. Die zijn nu allemaal minutieus gecorrigeerd, laatstelijk door een corrigendum van 29 maart 2010.

De nieuwe teksten zijn te vinden in Publicatieblad C 83 en Publicatieblad C 84 van 30 maart 2010.

De Publicatiebladen zijn ook te bestellen bij de SDU. Dik 500 pagina's, bijelkaar voor 17 €. Daar kunnen ook de boekjes worden besteld, die nu gepland staan voor 1 mei.